Wentylacja, klimatyzacja – pomiary i optymalizacja
Image 1Image 1Image 1Image 1Image 1Image 1

Wentylacja, klimatyzacja – pomiary i optymalizacja

Oferta:

  • Pomiary skuteczności wentylacji i klimatyzacji:

pomiar i rejestracja bieżących parametrów powietrza w pomieszczeniu: zawartość CO2, wilgotność względna, temperatura.

  • Optymalizacja istniejących rozwiązań:

analiza wyników pomiarów, dopasowanie do aktualnego zapotrzebowania - propozycje projektowe.

  • dopasowanie systemów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych do bieżących potrzeb:

modernizacja instalacji - propozycje projektowe.